Các giai đoạn phát triển của nhóm Scrum - Secomus Technology
November 30, 2020 secomus_admin

Các giai đoạn phát triển của nhóm Scrum

Mô hình Tuckman chia chặng đường của một nhóm thành 5 giai đoạn

1. Hình thành (Forming)

2. Sóng gió (Storming)

3. Ổn định (Norming)

4. Hiệu suất cao (Performing)

5. Thoái trào (Adjourning)

1. Forming (Hình thành)

 • Nhóm được thành lập.
 • Các thành viên hưng phấn trong công việc mới, tìm hiểu lẫn nhau nhiều hơn để cộng tác trong công việc sắp tới. Các thành viên có thể chưa nắm được nhiệm vụ cụ thể của mỗi thành viên và mục đích chung của cả nhóm. 
 • Tại thời điểm này, các quyết định đều dựa vào sự đồng thuận của thành viên và rất ít xung đột xảy ra. 

2. Storming (Sóng gió) 

 • Các thành viên bắt đầu thể hiện bản thân và có thể phá vỡ những quy tắc của nhóm đã được thiết lập từ đầu. Sự khác biệt giữa các thành viên về phong cách làm việc, tính cách, giải pháp khi đối mặt với khó khăn,…một số thành viên có thể tỏ ra không hợp tác, không cam kết trong công việc, không hài lòng với cách làm việc hiện tại và không còn đủ tập trung vào công việc hướng đến mục tiêu chung. 
 • Những quyết định dựa vào sự đồng ý của cả nhóm khó mà có được.
 • Nhóm phải nhận diện và đối mặt với tình trạng của mình để xử lý triệt để các xung đột từ đó chuyển qua giai đoạn Ổn định. 
 • Trong một nhóm Scrum, Scrum Master cần nhận diện được khi nào nhóm đang việc làm chung theo trong giai đoạn Sóng gió, theo sát các diễn biến để có điều chỉnh kịp thời, giúp nhóm vượt qua giai đoạn này nhanh nhất có thể. 

3. Norming (Ổn định)

 • Các thành viên bắt đầu chấp nhận nhau, nhìn thấy điểm mạnh của từng thành viên, giải quyết những xung đột và tôn trọng lẫn nhau. Các thành viên bắt đầu trao đổi với nhau thoải mái hơn, lắng nghe ý kiến của nhau và sẵn sàng tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp vấn đề. 
 • Nhóm bắt đầu nhìn vào mục tiêu chung, cam kết trong công việc mạnh mẽ hơn.
 • Các nguyên tắc một lần nữa được thiết lập giảm thiểu mâu thuẫn, tạo không gian thuận lợi để các thành viên làm việc và cộng tác.
 • Khi xuất hiện vấn đề mới như: công việc mới, quyết định mới, mâu thuẫn mới,… các thành viên có thể xung đột như ở giai đoạn trước, có thể nói, giai đoạn Norming có thể đan xen lẫn với giai đoạn Storming. 
 • Hiệu quả công việc được nâng lên vì nhóm đã tập trung hơn vào mục tiêu chung
 • Khi hầu hết tất cả mọi sự khác biệt đã được giải quyết, nhóm bắt đầu bước sang giai đoạn Performing (Hiệu suất cao)

 4. Performing (Hiệu suất cao) 

 • Nhóm đạt được hiệu quả cao nhất trong công việc. Sự cộng tác diễn ra dễ dàng mà không có sự xung đột đáng kể nào. 
 • Đây là một giai đoạn mà không phải nhóm nào cũng đạt tới được:
  + Các quy tắc được tuân thủ mà không gặp bất cứ khó khăn nào.
  + Các cơ chế hỗ trợ lẫn nhau trong nhóm phát huy hiệu quả tốt.
  + Sự nhiệt tình và cam kết của các thành viên với mục tiêu chung là không còn nghi ngờ gì nữa.
  + Các thành viên cảm thấy rất thoải mái khi làm việc trong nhóm. 
  + Các thành viên mới gia nhập cũng sẽ nhanh chóng hòa nhập và làm việc hiệu quả.
  + Tinh thần chủ đạo được thể hiện ở giai đoạn này là tinh thần đồng đội

 5. Adjourning (Thoái trào)

 • Nhóm hoàn thành nốt các công việc của mình và có thể không còn duy trì nhóm nữa.
 • Các thành viên đã quen với văn hóa làm việc có thể thấy việc nhóm bị phân rã khó chấp nhận.