Development Team là gì? Development Team làm gì?

29 Tháng Năm, 2022
Posted in News
29 Tháng Năm, 2022 Linh Nguyen Phuong

Development Team là gì? Development Team làm gì?

Development Team là gì?

 • Development Team là đội ngũ trực tiếp làm ra sản phẩm, bao gồm các chuyên gia có nhiệm vụ chuyển giao phần tăng trưởng có thể chuyển giao được ở cuối mỗi Sprint.
 • Development Team là một nhóm tự tổ chức liên chức năng.

 • Nhóm Phát triển hoạt động hướng vào mục tiêu chung, thay vì hướng vào công việc của từng cá nhân và tuân thủ nguyên tắc giới hạn lượng việc đang làm (Limit WIP – Limit Work-In-Progress).
Nguyên tắc Limit WIP (Nguồn: Digite)

Các vai trò trong Development Team

 • Nhóm Phát triển không có sự phân chia chức danh hay vai trò, tất cả các thành viên đều có vai trò giống nhau.
 • Mỗi thành viên thường có thế mạnh  ở một vài kỹ năng nhất định và những kỹ năng đó góp lại trở thành kỹ năng chung của nhóm chứ không còn là của riêng cá nhân nào.
 •  Tất cả các thành viên đều được gọi chung là Developer và kỹ năng tổng thể của nhóm là phân tích nghiệp vụ, phát triển nội dung, vẽ, thiết kế, lập trình, kiểm thử.

→ Việc xóa bỏ sự phân chia vai trò giúp làm tăng tính sở hữu tập thể, trách nhiệm tập thể và bình đẳng trong công việc.

→ Thúc đẩy việc học tập trong Development Team. Theo thời gian mỗi thành viên sẽ học được những kỹ năng mới ngoài những kỹ năng vốn có của mình.

Nhóm phát triển cần bao nhiêu thành viên là đủ?

 • Nhóm Phát triển vận hành tốt nhất với số lượng thành viên vừa phải, quy định của Scrum là từ 3 đến 9 người. Nhóm quá ít thành viên sẽ dẫn đến khả năng sản xuất nhỏ và có thể thiếu các kỹ năng cần thiết (không liên chức năng), khó để tạo được các phần tăng trưởng hoàn chỉnh đáng kể ở cuối mỗi Sprint.
 • Nhóm có quá nhiều thành viên sẽ làm tăng tính phức tạp trong quản lý, gây khó khăn trong tương tác, giao tiếp, đảm bảo minh bạch và làm giảm tính linh hoạt của nhóm. Nếu dự án lớn cần nhiều người, chúng ta cần chia nhỏ nhóm và sử dụng kỹ thuật Scrum ở quy mô lớn.

Development Team có cần sự ổn định không?

 • Sử dụng mô hình Tuckman, chúng ta có thể thấy Development Team đòi hỏi tính ổn định cao để đạt được năng suất và chất lượng cao nhất trong sản xuất. Điều này sẽ thuận lợi cho các thành viên trong công tác, giao tiếp, tận dụng tối ưu sự đóng góp của mỗi người.
 • Sự ổn định cũng giúp nhóm điều chỉnh các thói quen hoạt động của mình một cách phù hợp và hiệu quả nhất. Giữ cho nhóm ổn định cũng giúp khả năng tiên lượng khi lập kế hoạch tốt hơn do các yếu tổ như hiệu suất và tốc độ sản xuất của nhóm ổn định. Việc thay đổi thành viên sẽ ảnh hưởng tới năng suất trong ngắn hạn.
Mô hình Tuckman (Nguồn: Saga.vn)

Development Team đóng góp những gì cho sản phẩm?

 • Development Team trực tiếp làm ra sản phẩm.
 • Development Team hiểu biết về sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm mới. Ở đó, sản phẩm là cả một quá trình tìm kiếm, thử nghiệm, điều chỉnh mà ngay cả Product Owner và các bên liên quan đều không biết rõ ràng từ trước.
 • Development Team giúp sức cho Product Owner trong việc duy trì Product Backlog, chẳng hạn như công việc ước tính kích thước của các hạng mục, các yêu cầu liên quan đến công nghệ, phụ thuộc giữa các hạng mục,… Đây là các tổ chức có ảnh hưởng lớn đến nội dung của Product Backlog.