Scrum là gì? Tác dụng của Scrum

29 Tháng Năm, 2022
Posted in News
29 Tháng Năm, 2022 Linh Nguyen Phuong

Scrum là gì? Tác dụng của Scrum

Để hiểu Scrum là gì? Tác dụng của Scrum như thế nào thì đầu tiên chúng ta cần hiểu mối quan hệ giữa Agile và Scrum.

Agile là gì?

“Agile là triết lý và tất cả những phương pháp phát triển phần mềm, phát triển sản phẩm và quản lý dựa trên triết lý được mô tả trong Tuyên ngôn Agile.” – theo Cẩm nang Scrum

Agile: Tiếp cận tăng trưởng lặp để thích ứng và liên tục chuyển giao giá trị

 • Trước Agile, phần mềm cơ bản được phát triển theo mô hình thác nước (Waterfall), hoặc dựa theo kế hoạch (plan-driven): công việc được làm một cách tuần tự phụ thuộc vào những sắp xếp từ trước. Mô hình này phát huy tác dụng khi xác định được yêu cầu khách hàng ngày từ đầu, có thể sắp xếp công việc trong tương lai và không có sự thay đổi nào.
Mô hình thác nước (Waterfall) truyền thống
 • Công việc tổ chức theo lối Agile được bẻ nhỏ và quản lý dựa trên sự ưu tiên hóa. Những yêu cầu quan trọng hơn sẽ được nhóm đưa vào kế hoạch hành động, làm việc và tạo ra kết quả trong phạm vi một phân đoạn ngắn (Interation, trong Scrum gọi là Sprint) từ 1-4 tuần. Trong khuôn khổ đó, nhóm sẽ tập trung tối đa để chuyển giao giá trị tới khách hàng, cụ thể hơn, sẽ có phần mềm để cho người dùng sử dụng. Kết thúc các phân đoạn đó, các yêu cầu công việc được ưu tiên hóa lại, thay đổi hoặc cập nhật để phù hợp với bối cảnh mới. Sau đó quá trình làm việc lại lặp lại.
Mô hình Scrum (Nguồn: kipalog.com)

Agile Mindset

Agile Mindset mô tả thật ngắn gọn tinh thần chủ đạo của Agile. Một nhóm khi vận dụng các phương pháp hay kỹ thuật Agile (như Scrum, Kanban,…), sẽ cần phải vận dụng các nguyên tắc dẫn đường sau để đạt được hiệu quả cao nhất:

 • Mục tiêu công việc là làm cho khách hàng hài lòng. Mọi hành động nên hướng tới khách hàng, bắt đầu từ khách hàng và xoay quanh khách hàng.
 • Giảm nhỏ phạm vi công việc, trao quyền nhiều hơn, gia tăng tự trị cho các nhóm nhỏ và cá nhân.
 • Dùng dữ liệu thực tiễn (dựa trên bằng chứng) từ các chu trình phản hồi ngắn để ra quyết định và liên tục cải tiến.
 • Tạo dựng văn hóa nuôi dưỡng và phát triển, để mọi cá nhân luôn có cơ hội học hỏi qua thực hành, qua các thử thách, qua những thất bại, để trưởng thành từng ngày.
 • Duy trì khả năng thích nghi cao, chào đón mọi thay đổi và chủ động tạo dựng, cũng như dẫn dắt sự thay đổi để đạt kết quả cuối cùng.

Scrum là gì?

Scrum có liên hệ gì với Agile?

Scrum là một phương pháp Agile (phổ biến nhất) nhưng không phải là Agile. Agile định nghĩa các giá trị cốt lõi và nguyên tắc định hướng, còn Scrum là một trong hàng chục phương pháp cụ thể (như XP, Hybrid, Kanban,…) chia sẻ các nguyên tắc đó.

 Các biến thể của Agile  (Nguồn: gocit.vn)

Vậy, Scrum là gì?

Scrum là khung làm việc để phát triển, chuyển giao và duy trì các sản phẩm phức tạp theo cách thức lặp và tăng trưởng. Quá trình phát triển được thực hiện thông qua các phân đoạn nối tiếp nhau. Khung làm việc Scrum định nghĩa rõ các giá trị cốt lõi, vai trò, sự kiện, tạo tác và quy tắc để gắn kết tất cả thành một thể thống nhất giúp các nhóm làm việc đặt được hiệu quả cao.” – theo tài liệu Hướng dẫn Scrum

Scrum được dùng để làm gì?

Tùy từng tình huống, từng bối cảnh mà các tình huống được thêm vào cho phù hợp nhất.

 • Scrum trong phát triển sản phẩm:  Scrum được sử dụng cho một hoặc nhiều nhóm để thực hiện các công việc như: thiết lập và chia sẻ tầm nhìn của sản phẩm, tìm hiểu thị trường, lập kế hoạch, phân tích và thiết kế sản phẩm, sản xuất, đảm bảo chất lượng, phát triển khách hàng, điều chỉnh và cải tiến sản phẩm,…
 • Scrum trong quản lý dự án: Scrum giúp lập kế hoạch tốt hơn, theo sát tiến độ của dự án, cải thiện giao tiếp với khách hàng, đảm bảo chất lượng và gia tăng độ hài lòng của khách hàng thông qua việc giảm thiểu rủi ro và cung cấp giá trị sớm cho khách hàng.
 • Scrum cho đào tạo: Scrum hữu ích trong việc lập kế hoạch học tập, nâng cao hiệu quả giao tiếp giữa học sinh – học sinh và học sinh – giáo viên, theo dõi tiến độ học tập, đánh giá năng lực của học sinh thường xuyên,… và đặc biệt là nâng cao động lực học tập và tính cam kết của học sinh thông qua cơ chế trao quyền.
 • Scrum cho quản lý công việc cá nhân: Scrum giúp cho các cá nhân làm tốt việc lập kế hoạch trung và ngắn hạn, đặt mục tiêu tốt cho từng giai đoạn, theo dõi và điều chỉnh tiến độ công việc, thường xuyên cải tiến cách thức làm việc và các công cụ hỗ trợ để tăng năng suất và hiệu quả công việc.

Lợi ích khi dùng Scrum:

 • Độ trực quan cao: Ngay từ đầu, chúng ta đã chuyển giao những phần tăng trưởng hoạt động tốt của sản phẩm một cách liên tục và đều đặn.
 • Giá trị chuyển giao lớn dần theo tiến độ dự án: Scrum tập trung chuyển giao các tính năng hoàn chỉnh của sản phẩm ngay từ đầu. Do đó, ngay trong gia đoạn sản xuất, khách hàng đã nhận được các giá trị.
 • Rủi ro được phát hiện và điều chỉnh từ sớm: Chìa khóa ở đây chính là làm việc lặp và tăng trưởng cùng với sự thanh tra và thích nghi liên tục.
 • Chủ động đón nhận thay đổi: Chúng ta luôn chuẩn bị cho mọi sự phía trước, do đó chi phí cho thay đổi thấp hơn.
 • Chất lượng sản phẩm cao:  Nhóm luôn bàn giao sản phẩm hoàn thành và thực hiện thanh tra.
 • Tối ưu hóa giá trị trên vốn đầu tư (ROI)
 • Tăng độ hài lòng của khách hàng
 • Phát triển bền vững cá nhân và đội nhóm:  Việc nhóm  được tổ chức tạo cơ hội làm việc cùng nhau, qua đó mỗi cá nhân trưởng thành hơn ở rất nhiều yếu tố như: tính chủ động, cam kết, động lực, tri thức và kỹ năng phát triển sản phẩm.