Usability Testing – Kiểm tra khả dụng là gì?

29 Tháng Năm, 2022
Posted in News
29 Tháng Năm, 2022 Linh Nguyen Phuong

Usability Testing – Kiểm tra khả dụng là gì?

1. Usability Testing là gì?

 • Usability Testing là kỹ thuật được sử dụng nhằm đánh giá sản phẩm hoặc dịch vụ về mặt thiết kế tương tác (mức độ dễ sử dụng, thời gian công việc và nhận thức). Usability Testing cho thấy được thực tế cách người dùng thực sự sử dụng sản phẩm, tính trực quan trong thiết kế sản phẩm và đặc biệt, thử nghiệm này được thực hiện với những người dùng mới – chưa từng tiếp xúc với sản phẩm trước đó.

Ví dụ: 1 merchant sở hữu cửa hàng online trên Shopify và muốn tăng doanh thu bán hàng, người này tìm đến 1 app về Affiliate Marketing. Sau khi cài app Affiliate Marketing by Secomapp, người dùng trải nghiệm Quick Start và bắt đầu đưa ra những cảm nghĩ thật trong quá trình trải nghiệm, người tham gia hỏi sẽ quan sát hành vi và lắng nghe ý kiến và cảm xúc của người dùng trong từng điểm chạm trải nghiệm.

 

Mục đích:

 • Nhận ra bất kỳ vấn đề khả năng sử dụng.
 • Thu thập dữ liệu định tính, định lượng.
 • Thiết lập sự hoàn thành của người tham gia với sản phẩm.

Các phương pháp Usability Testing:

 • Usability Testing trong phòng thí nghiệm.
 • Usability Testing từ xa.

2. Ưu điểm và nhược điểm của Usability Testing

Ưu điểm:

 • Kiểm tra khả dụng tìm thấy các vấn đề, lỗi của sản phẩm mà khó có thể tìm thấy trong quá trình phát triển sản phẩm.
 • Sử dụng tài nguyên chính xác, kiểm tra khả dụng có thể hỗ trợ khắc phục mọi sự cố mà người dùng gặp phải trước khi phát hành sản phẩm.
 • Usability Testing có thể được sửa đổi theo yêu cầu để hỗ trợ các loại kiểm thử khác như Function Test, Unit Test, Smoke Test,…
 • Sản phẩm sẽ được người dùng cuối hoặc khách hàng chấp nhận nhiều hơn.

Nhược điểm:

 • Lập kế hoạch và thu thập dữ liệu cần nhiều thời gian.
 • Việc tìm ra nguyên nhân phát sinh vấn đề về khả dụng khó.
 • Kết quả của Usability Testing mang tính trải nghiệm, sở thích cá nhân, chưa thể là đại diện cho tốt cả người dùng bên ngoài.

3. Quy trình Usability Testing

Quy trình Usability Testing